BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE-svíčky

Obecné upozornění

Všechny svíčky a vonné vosky De Molino jsou určeny pro dospělé svéprávné osoby. De Molino nenese zodpovědnost za zneužití produktů a všechny produkty jsou používány na vlastní nebezpečí. Některé vonné a esenciální oleje nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy, malé děti a zvířata

Všechny vonné a esenciální oleje byly vyrobeny z kvalitních surovin, nebyly testovány na zvířatech a neobsahují parabeny ani ftaláty. Vonné oleje využity ve svíčkách a vonných voscích mají všechny důležité bezpečnostní listy – IFRA, SDS a splňují veškeré nařízení EU.

Svíčky i vonné vosky je ZAKÁZANO UŽÍVAT VNITŘNĚ nejsou tedy určeny ke KONZUMACI!

Trvanlivost našich svíček je minimálně 24 měsíců, ale je třeba mít na paměti, že vůně může během skladování postupně měnit svůj charakter a slábnout.

Svíčky ani vonné vosky nejsou dle platné legislativy EU certifikovány jako kosmetické produkty.

Při zapalování svíček je důležité odstranit sušené byliny a jiné dekorační prvky, které by mohly zasahovat do plamene. Ke zdobení svíček jsou využity biologicky odbouratelné třpytky Bioglitter® PURE a sušené byliny. Před zapálením svíčky vyjměte všechny byliny, které mohou zasahovat do ohně. 

 

Upozornění!

Vonné i esenciální oleje obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůře a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí. 

Svíčky v souladu s nařízením EU jsou označeny CLP, které se řídí aktuálním nařízením Evropské unie a jeho použití a obsah jsou dané zákonem. CLP etiketa obsahuje piktogramy, údaje o společnosti, bezpečnostní věty, chemické složky, které mohou vyvolávat alergickou reakci. V souladu s nařízením EU se CLP brzy objeví i na e-shopu u jednotlivých produktů. Pokud u produktů není CLP uvedeno, pak není zákonem vyžadováno. CLP etikety obsahuji i informace o UFI kódu (jedinečný identifikátor složení)

Všechny produkty, které jsou označeny etiketami CLP nemohou být oficiálně označeny jako netoxické/nontoxic nebo ekologické/ekofriendly. Takto mohou být oficiálně na etiketě označeny pouze čisté sójové nebo včelí svíčky. 

Veškeré informace (fotografie, texty) uvedené na e-shopu https://www.demolino.cz/ jsou majetkem provozovatele (Ing. Libuše Pokludové) a nemohou být bez jejího souhlasu kopírovány a dále šířeny. V případě porušeni tohoto nařízení bude zahájeno patřičné právní řízení. Provozovatel má právo na jakékoliv změny a úpravy na https://www.demolino.cz/ bez předchozího upozornění.

Informace pro spotřebitele

Každý spotřebitel by měl dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené na obalu svíčky značky De Molino a zde na webové stránce. Může se stát, že dojde k odlepení bezpečnostní etikety ze svíčky, proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte.

Norma ČSN EN 15494 určuje bezpečnostní značení svíček určených k hoření v místnostech.

Povinné bezpečnostní informace

 1
Obecný symbol varování.
 
2
Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
 
3
Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
 
4
Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte vzdálenost odpovídající nejméně pětinásobku průměru svíčky.
 
5
Hořící svíčku nenechávejte na, nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.
 

Volitelné bezpečnostní informace

6
Neumísťujte svíčky do průvanu.
 
7
Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
 
8
Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze
 
9
Před každým zapálením upravte knot na délku asi 0,5-1 cm (My ovšem doporučujeme zkrácení na 4mm.). V případě, že Vám svíčka kouří, zkraťte opět knot.
 
10
Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.
 
11
Vždy používejte svícen.
 
12
V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jiné úlomky.Mohlo by tak dojít k rozšíření ohně.
 
1
Nepohybujte svíčkou během hoření
 
14
Nehaste tekutinami.
 
15
Čajové svíčky používejte pouze ve svícnech a lampách s dostatečnýmodvětráváním.
 
nejez
Svíčky ani jejich části nekonzumujte.
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz